ગુજરાત ગૌણ સેવા પંસદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક,હેડ કલાર્ક,ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ,સિનિયર કલાર્ક સહિતની કુલ ૪૩૦૪ જગ્યાની બમ્પર ભરતી જાહેર - Jiyansh Pandya

A blog about education information and Government job notification

Wednesday, January 3, 2024

ગુજરાત ગૌણ સેવા પંસદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક,હેડ કલાર્ક,ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ,સિનિયર કલાર્ક સહિતની કુલ ૪૩૦૪ જગ્યાની બમ્પર ભરતી જાહેર

 ગુજરાત ગૌણ સેવા પંસદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક,હેડ કલાર્ક,ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ,સિનિયર કલાર્ક સહિતની કુલ ૪૩૦૪ જગ્યાની બમ્પર ભરતી જાહેર


Gujarat Gaun Seva Pansadgi Mandal has announced the bumper recruitment of total 4304 posts including Junior Clerk, Head Clerk, Office Assistant, Senior Clerk. Gujarat Secondary Service Selection Board (GSSSB) has released notification for Class – 3 posts.  As per the notification, GSSSB will recruit a total of 4304 posts.  This recruitment notification was released on 3 January 2024.  Interested and eligible candidates can apply online for GSSSB Class-III Recruitment 2024 through its official website @ojas.gujarat.gov.in by 31.01.2024.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB) એ વર્ગ – 3 ની જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. નોટિફિકેશન મુજબ, GSSSB કુલ 4304 જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. આ ભરતી માટેની સૂચના 3 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી . રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો GSSSB વર્ગ-3 ભરતી 2024 માટે 31.01.2024 સુધીમાં તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ @ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે .
GSSSB various post recruitment 2024 highlights

સંસ્થાનું નામ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB)

પોસ્ટનું નામ: જુનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક અને અન્ય

કુલ ખાલી જગ્યા: 4304

શરૂઆત ની તારીખ: 04.01.2024

છેલ્લી તારીખ: 31.01.2024

એપ્લિકેશન મોડ: ઓનલાઈન

નોકરીનું સ્થાન: ગુજરાતમાં

નોકરીનો પ્રકાર: સરકારી નોકરી

શૈક્ષણિક લાયકાત –

ઉમેદવારો પાસે માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી સંબંધિત ક્ષેત્રમાં  સ્નાતકની  ડિગ્રી હોવી જોઈએ.


ઉંમર વિગતો –

લઘુત્તમ વય મર્યાદા – 20 વર્ષ

મહત્તમ વય મર્યાદા – 35 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા –

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પસંદગી પ્રક્રિયા નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ કરશે.

પ્રારંભિક પરીક્ષા (MCQ)

સીબીટી

અરજી ફી (અરજી ફોર્મ ફી) 

જનરલ: રૂ. 500/-

SC/ST/OBC/EWS: રૂ. 0/-

કેવી રીતે અરજી કરવી – ઓનલાઈન મોડ (GSSSB ભરતી 2024)

GSSSB માં વર્ગ-3 ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા સરળ પગલાં અનુસરો.

સૌ પ્રથમ, તમારી યોગ્યતા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો

નીચે આપેલ ઓનલાઈન અરજી લિંક @www.gsssb.gujarat.gov.in પર ક્લિક કરો .

તે પછી “ GSSSB ભરતી ” ની સૂચના દેખાશે, તેને ખોલો.

સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચો અને તમામ જરૂરી માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભરો.

જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો

છેલ્લે, તમારી ઓનલાઈન અરજીની પુષ્ટિ કરો, ફી ચૂકવો અને અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.


GSSSB વર્ગ-3 ભરતી ઑફિશિયલ જાહેરાત વાંચો અહીં ક્લિક કરો

GSSSB ભરતી 2024 હવે અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો

GSSSB સત્તાવાર વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો